1.3K

Usprawnienie produkcji z jednoczesnym zachowaniem działania innych systemów? O wyzwaniach przed jakimi stanęliśmy przy wdrażaniu systemu Vendo.ERP w branży przetwórczej i o wypracowanych rozwiązaniach opowiada Radosław Majer  - Sales Executive Director.

  • Kategoria ERP

Back to top