loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

OSM w Kaliszu wdraża system ERP

OSM w Kaliszu rozpoczęła wdrożenie systemu Xpertis. Kontrakt podpisała i realizuje spółka Virgo - partner Macrologic S.A. Zakres prac obejmuje całość procesów zarządczych w tym logistykę i produkcję. Wdrożenie systemu ERP jest częścią projektu modernizacji produkcji OSM współfinansowanego ze środków unijnych pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Dofinansowanie wdrożenia systemu ERP w wysokości 25 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu zostało pozyskane w ramach PROW działanie 123. W ramach działania zakłady produkcyjne mogą sfinansować zakup oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem, sterowania procesem produkcji lub magazynowania. Parytet refundacji 25 proc. kosztów kwalifikowanych wynika z wielkości zatrudnienia, które w przypadku OSM wynosi powyżej 250 osób.

OSM w Kaliszu jest średniej wielkości zakładem mleczarskim zatrudniającym 260 osób. W ciągu roku zakład przetwarza 60 mln. litrów mleka. Spółdzielnia specjalizuje się z produkcji twarogów i serów dojrzewających. Sery dojrzewające są produkowane głównie przez przejętą w kwietniu 2002 r. Koźmińską Spółdzielnię Mleczarską, która po restrukturyzacji zwiększały bazę surowcową i przetwórczą Kaliskich zakładów.

Produktu OSM w 40 proc. dystrybuowane są poprzez sieci handlowe, pozostała część trafia na lokalny rynek oraz jest dostarczana do przedsiębiorstw cukierniczych i piekarniczych. Na terenie całego kraju.

Wdrożenie systemu ERP jest projektem integracji procesów zarządczych dawno zaplanowanym i przygotowanym przez OSM w Kalisza. Z uwagi na 1,5 roczne oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o dotację unijną projekt przesunięto w czasie. Z tego powodu duży nacisk jest położony na czas realizacji projektu. Ma on zostać zakończony w grudniu br.

Dzięki uruchomieniu modułów systemu Xpertis OSM chce uszczelnić kontrolę procesów zarządczych i zwiększyć automatyzację przepływu informacji o produkcji i rozliczeniach finansowych. Do niedawna firma posiadła kilka nie zintegrowanych aplikacji obsługujących poszczególne obszary. Zarząd OSM liczy, iż system ułatwi rozliczanie i przyporządkowywanie kosztów we wszystkich obszarach objętych wdrożeniem.

System ERP Xpertis zostanie uruchomiony na 40 stanowiskach roboczych. Liczba użytkowników oprogramowania będzie większa z uwagi na trzyzmianowy system pracy w obszarze produkcji i dystrybucji.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top