loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przetarg na system ERP i Business Intelligence rozstrzygnięty

Macrologic wygrał przetarg na wdrożenie systemu informatycznego w Instytutcie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Umowa przewiduje 4-letnią obsługę jednostki badawczej. Realizowany projekt obejmuje wdrożenie oprogramowania ERP oraz Business Intelligence.


Instytut jest samodzielną placówką naukowo-badawczą wyspecjalizowaną w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Badania realizowane są w ramach działalności statutowej oraz rozpoczętego w 2005 roku pięcioletniego programu badawczego pt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

Instytut pełni również funkcję Agencji Łącznikowej FADN (Farm Accountancy Data Network), polegającą na zbieraniu w ramach systemu europejskiego danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. System ten jest narzędziem wspomagającym programowanie i realizację Wspólnej Polityki Rolnej w 25 krajach członkowskich UE.

W ramach umowy Macrologic wdroży w instytucie system ERP Xpertis w obszarach logistyki, HR, zarządzania majątkiem trwałym oraz Business Intelligence - kontrolą finansową. Oprogramowanie ma wspierać prowadzenie i rozliczanie projektów prowadzonych przez IERiGŻ na rzecz administracji państwowej i Unii Europejskiej

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top