loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

itelligence wdraża system mySAP ERP w Mostostalu Kraków

Z początkiem roku 2006 kolejna spółka zależna największej w Polsce firmy budowlanej Budimeksu - Mostostal Kraków - przejdzie na system mySAP ERP. To już piąta spółka Grupy Budimex, w której itelligence prowadzi wdrożenie typu roll-out.

W 2000 r. itelligence uczestniczyła we wdrażaniu systemu mySAP w Budimex SA i w Budimex-Dromex. Trzy lata później systemem tym zostały objęte kolejne dwie spółki grupy: Unibud i Budimex Nieruchomości.

W przyszłym roku na system mySAP ERP przejdzie także Mostostal Kraków. Wdrażany tu jest ten sam system, na którym pracują pozostałe firmy Grupy Budimex. Obejmuje on moduły: FI (Księga Główna, Księga Dostawców, Księga Odbiorców), AA (zarządzanie środkami trwałymi), CO (Rachunek miejsc powstawania kosztów, Rachunek zleceń wewnętrznych, Rachunek centrów zysków).

Budimex w całej grupie konsekwentnie realizuje strategię standaryzacji rozwiązań informatycznych w zakresie systemów do ewidencji finansowo-księgowo-kontrolingowej. Zastosowanie w mySAP wspólnego planu kont i wdrożenie jednolitych standardów księgowych i kontrolingowych ułatwia analizę danych i ich agregację. W przyjętym rozwiązaniu system mySAP pełni rolę platformy integrującej dane pochodzące również z innych wykorzystywanych systemów: zarządzanie produkcją budowlaną w spółkach grupy odbywa się w systemie NSGO, a system TETA obsługuje kadry i płace. W Mostostalu Kraków użytkowane więc będą interfejsy: NSGO > SAP, SAP > NSGO i TETA > SAP oraz, dodatkowo: system magazynowy > SAP.

- W Mostostalu Kraków implementujemy rozwiązanie całościowe, dobrze sprawdzone w spółkach o podobnym profilu biznesowym. Objęcie nim kolejnej spółki oznacza przekazanie jej istotnego know-how wypracowanego w grupie. Może ona korzystać ze wspólnego systemu raportowania, który jest mocną stroną tego systemu. Mostostal Kraków uzyska też połączenie z hurtownią danych, którą właśnie wdrażamy w grupie - mówi Witold Solecki, szef wdrożenia w Mostostalu Kraków ze strony Budimeksu.

Wdrożenia typu roll-out są zwykle łatwiejsze, bo konsultanci mogą się posiłkować doświadczeniami zdobytymi podczas wcześniejszych wdrożeń w obrębie danej grupy firm. - Mamy już pewną biegłość w rozwiązaniach roll-outowych dla Budimeksu, więc przewiduję, iż proces implementacji przebiegnie sprawnie i zgodnie z harmonogramem - mówi Tomasz Iwanicki, kierownik projektu ze strony itelligence.

Podczas wdrożenia w Mostostalu Kraków projekt będzie prowadzony wg wcześniej wypracowanej metodologii, zbliżonej do metodologii zalecanej przez SAP. - Z firmą itelligence zrealizowaliśmy już pierwszą, koncepcyjną fazę projektu. Wkrótce przystąpimy do realizacji następnej fazy, w ramach której dokonamy ustawień konfiguracyjnych dla Mostostalu Kraków, przeprowadzimy testy przedprodukcyjne, później przyjdzie czas na szkolenia i migrację danych. Realizując wdrożenia w poszczególnych spółkach grupy Budimex dopracowaliśmy się nie tylko sprawdzonej metodologii, ale i doświadczonego wewnętrznego zespołu wdrożeniowego - dodaje Witold Solecki.

Start produktywny systemu mySAP ERP w Mostostalu Kraków przewidziany jest na początek stycznia 2006 r.


Źródło: www.itelligence.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top