loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ
SENTE SYSTEMY INFORMATYCZNEWedług danych Computerworld 30% polskich firm miało w planach w 2017 roku zmienić wykorzystywany system informatyczny. Natomiast Panorama Consulting podaje, że 17% wszystkich wdrożeń rozwiązań ERP na świecie to właśnie wymiana oprogramowania.* Przyczyny, dla których tak wiele firm rozważa wymianę systemu, są różne: wydajnościowe i funkcjonalne ograniczenia systemu, rosnące koszty utrzymania rozwiązań IT, brak wymaganych aktualizacji systemu, brak możliwości rozwoju systemu i dostosowania do ewoluujących potrzeb biznesu. Jeśli firma w dostawcy oprogramowania nie widzi partnera, z którym może rozwijać swój biznes, to na pewno zacznie rozważać zmianę. Podjęcie takiej decyzji nie jest jednak proste.

 
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Kiedy system staje się ograniczeniem

Powody decyzji o zmianie systemu mają jeden wspólny mianownik: obecnie wykorzystywany system przyczynia się do obniżenia efektywności firmy. A to właśnie wysoka efektywność sprawia, że firma może skutecznie konkurować na rynku i rozwijać się. Kiedy we współpracy z dostawcą pojawią się wyżej wspomniane ograniczenia, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie jest to wystarczająco istotny powód, aby rozważyć celowość kontynuowania takiej współpracy. Czy istnieje możliwość zmiany sposobu współpracy z obecnym dostawcą na taki, który pozwoli firmie nie tylko sprawnie funkcjonować na co dzień, ale również umożliwi realizację celów biznesowych organizacji? Jeśli odpowiedź nadal jest negatywna, to jasny sygnał: czas na zmiany.

Zmiana na lepsze

Przedsiębiorstwa, które przystępują do zmiany systemu, mają za sobą już co najmniej jedno wdrożenie. Mają więc pełną świadomość tego, z jak dużym nakładem pracy i zaangażowaniem osób zarządzających firmą związany jest cały proces. Jednocześnie powinny zdawać sobie sprawę z faktu, że system ERP stanowi podstawę funkcjonowania firmy i powinien być swoistym kołem napędem jej rozwoju, a nie blokadą. Przeanalizowanie powodów wyboru poprzedniego partnera i wyciągnięcie wniosków z tego procesu pomoże określić, które elementy przy okazji nowego projektu wdrożeniowego można zrobić lepiej, jak uniknąć błędów oraz minimalizować potencjalne ryzyka.

Etap szukania nowego partnera zazwyczaj zaczyna się w internecie. System ERP, system wspomagania zarządzania, system do zarządzania produkcją - po wpisaniu takich haseł w wyszukiwarkę, ukazuje się kilkadziesiąt różnych stron dostawców. Jak wybrać firmę, z którą warto się skontaktować? Można odwiedzić strony dostawców lub przejrzeć portale branżowe. Weryfikację potencjalnych dostawców zaczyna się zazwyczaj od sprawdzenia funkcji systemu. Jednak jeśli powodem podjęcia decyzji o zmianie nie były ograniczenia funkcjonalne, to należy przyjrzeć się również innym kwestiom: podejściu do współpracy, efektom dotychczas zrealizowanych projektów, referencjom. Podstawą budowania partnerstwa są relacje. Dlatego w procesie wyboru warto zweryfikować, z jakimi firmami współpracuje dany dostawca i jak ta współpraca się układa. Na dalszych etapach rozmów warto poprosić o referencje i bezpośrednio skontaktować się z osobami, które korzystają z danego systemu i porozmawiać o przebiegu współpracy.

Analiza potrzeb

Na pierwsze spotkanie z potencjalnym dostawcą warto przeznaczyć więcej czasu. Dobrze, aby już w ten etap zaangażować osoby decyzyjne w całym projekcie. Podczas spotkania powinny zostać poruszone kwestie celów biznesowych, wyzwań wynikających ze specyfiki danej firmy oraz oczekiwanych terminów projektu. Ważnym elementem takiego spotkania jest omówienie metodyki w jakiej dostawca proponuje realizację wdrożenia. Coraz częściej w projektach IT wykorzystywane jest zwinne podejście. Jego celem jest szybkie dostarczenie najlepiej dostosowanych do potrzeb konkretnego biznesu gotowych elementów systemu.

Po podjęciu decyzji i rozpoczęciu prac projektowych, w firmie musi zostać wyznaczona osoba, która będzie liderem tej zmiany. To do niej należało będzie ustalanie kolejności wykonywania działań w projekcie oraz późniejszy ich odbiór. Taka osoba powinna perfekcyjnie znać procesy zachodzące w firmie oraz mieć świadomość tego, jakie cele postawiono przed wdrożeniem. Często kierownikiem projektu (liderem) zostaje członek zarządu, dyrektor operacyjny, kierownik produkcji czy magazynu. Istotne jest, aby taka osoba była zaangażowana w cały projekt od początku procesu wyboru partnera.

Współpraca na lata

Co zrobić, aby zmiana nie była tylko zmianą i przyniosła rzeczywiste korzyści? Jeśli firma do procesu wyboru nowego partnera podejdzie w przemyślany i poprzedzony analizami sposób, to zdecydowanie zwiększy się prawdopodobieństwo powodzenia całego projektu wdrożeniowego. Sam proces implementacji rozwiązań pozwoli na ocenę kompetencji oraz sposobu pracy z nowym partnerem. Jeśli po stronie dostawcy znajdą się specjaliści otwarci na rozmowy, z którymi przedstawiciele firmy mogą wspólnie stworzyć skuteczne rozwiązania to znak, który dobrze wróży dalszej współpracy i zapowiada możliwość efektywnej pracy nad rozwojem biznesu przy pomocy rozwiązań IT.

Źródło: www.sente.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top