Virtual Company - nowe rozwiązanie BPO w ofercie Capgemini

Firma Capgemini ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania we współpracy z NetSuite. Rozwiązanie Virtual Company jest oparte na chmurze, pomaga organizacjom elastycznie dostosować swoje działania do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego.


„Virtual Company” jest zintegrowaną platformą, która umożliwia bezpieczne i szybkie rozpoczęcie i prowadzenie operacji typu back-office. Platforma wspiera innowacyjność, uruchamianie nowych oddziałów przedsiębiorstwa, nowych rodzajów działalności, a także ułatwia dokonywanie fuzji, przejęć, wprowadzanie nowych produktów oraz wchodzenie na nowe rynki. ‘Virtual Company’ integruje w jedno rozwiązanie usługi outsourcingowe, procesy, technologię oraz infrastrukturę.

Nowe rozwiązanie łączy w sobie usługi i aplikacje takie jak Finanse i HR, które płynnie i prosto integrują się z organizacją i technologiami firmy. Rozwiązanie oferuje wstępnie skonfigurowaną obsługę działań back-office w chmurze, w oparciu o opracowany przez Capgemini Model Globalnego Przedsiębiorstwa (Global Enterprise Model) oraz dotychczasowe doświadczenie i własność intelektualną BPO (w tym rozbudowaną globalną sieć dostarczania usług oraz Globalny Model Procesów, GPM) . Platforma zawiera również usługi związane z oceną ryzyka zarządzania i zgodnością, aby zapewnić efektywne zarządzanie bez uszczerbku na innowacyjności.

Phil Fersht, założyciel i prezes HfS Research, komentuje:
Capgemini i NetSuite wyprzedziły konkurencję, stwarzając wysokiej klasy pakiet usług BPO w chmurze, który jest wyraźnym krokiem naprzód w porównaniu z tradycyjnymi na rynku modelami BPO i ERP. W ostatnich latach Capgemini ożywiło branżę BPO i SSC, inwestując w globalny model procesów, swój pakiet platform SaaS wspomagających usługi BPO oraz w rozwój talentów i rozwiązań transformacyjnych. Z pewnością będzie to jeden z pierwszych przykładów współpracy oferującej usługi BPO w chmurze, dzięki którym nowe firmy już na starcie będą mogły korzystać z outsourcingu, co ułatwi im zwiększenie liczby klientów i dostosowanie skali działań do własnych potrzeb.
Virtual Company to kompleksowa usługa obejmująca zasoby i opracowane wcześniej pakiety technologii wspierającej z możliwością szybkiego uruchomienia. Dla przykładu, kiedy firma wchodzi na nowy rynek, nie ma potrzeby budowania od nowa działu finansów, rozbudowywania istniejących systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), rozszerzania działów finansów i księgowości ani konfigurowania platform IT. Zamiast tego może się skupić na głównych obszarach działalności. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą efektywniej rozpoczynać, śledzić i rozumieć proces wprowadzania nowego produktu, a elastyczność sprawia, że możliwe jest wprowadzenie kilku produktów testowych jednocześnie.

Christopher Stancombe, dyrektor zarządzający Capgemini BPO, podkreśla:
Jesteśmy dumni, mogąc zaoferować usługę wspierającą innowacje u naszych klientów. Wiele przedsiębiorstw opracowuje nowe projekty, ale ma problemy z ich wdrożeniem ze względu na różne trudności i bariery administracyjne. Nasze rozwiązanie Virtual Company zostało stworzone w odpowiedzi na rosnący popyt na technologie dostępne na platformach zewnętrznych, które skracają czas wejścia na rynek i obniżają koszty rozpoczęcia działalności. Rynek usług BPO rozwija się właśnie w takim kierunku - oferując pomoc w rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów związanych z prowadzeniem działalności biznesowej oraz starając się zrozumieć czynniki wpływające na działanie i kulturę organizacji.
Jim McGeever, dyrektor operacyjny NetSuite, dodaje:
Cieszymy się, że możemy współpracować z Capgemini przy tworzeniu tego rozwiązania oferującego proces biznesowy jako usługę, które stosuje uniwersalne rozwiązanie NetSuite oparte na chmurze. Klienci mogą korzystać z wydajnej platformy potrafiącej dostosować się do ich indywidualnych potrzeb, dzięki której można obsługiwać globalne działania za ułamek kosztów tradycyjnego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa działającego w siedzibie firmy.
Rozwiązanie Virtual Company jest właśnie wprowadzane na rynek na całym świecie, a kilka międzynarodowych przedsiębiorstw jest już zainteresowanych wprowadzeniem tego pakietu we własnych strukturach.

Źródło : Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top