Czy znamy technologię cloud computingu?

Cloud computing jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów światowego rynku technologii, mimo to mniej niż jedna czwarta europejskich użytkowników komputerów przyznaje, że korzysta z usług w chmurze. W badaniu przeprowadzonym wśród niemal 4 tys. użytkowników komputerów w dziewięciu krajach Unii Europejskiej , tylko 24 procent ankietowanych odpowiedziało, że korzysta z aplikacji w chmurze takich jak poczta elektroniczna czy edytor tekstu, podczas gdy średnia światowa wynosi 34 procent. Co więcej, zdecydowana większość europejskich użytkowników komputerów nie zna technologii cloud computingu: 65 procent twierdzi, że nigdy o niej nie słyszało lub zna ją tylko z nazwy.
{MosModule module=WiadomościRynekITKraj_Reklama}
Dane europejskie pochodzą z szerszego badania użytkowników komputerów na całym świecie przeprowadzonego w tym roku dla BSA przez Ipsos Public Affairs.
Rozwój technologii cloud computingu przyniesie gospodarce europejskiej ogromne korzyści, umożliwiając rządom, firmom i konsumentom korzystanie z wysokiej jakości oprogramowania i zasobów IT wydajniej i efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej” — podkreśla Robert Holleyman, Prezydent BSA. — Niestety, większość użytkowników komputerów w Unii Europejskiej niewiele wie na temat technologii cloud computingu i nie wykorzystuje szans jakie daje ta technologia.
Wyniki badania pokazują, że znajomość technologii cloud computingu jest znacznie zróżnicowana na rynku europejskim. W Wielkiej Brytanii i Grecji przeciętnie co czwarty użytkownik komputerów wykazuje się jej znajomością (odpowiednio 28 i 24 procent), zaś we Francji co dziesiąty (10 procent). W Polsce, mimo iż 25 procent użytkowników komputerów odpowiedziało, że korzysta z technologii cloud computingu, to jednak tylko 9 procent stwierdziło, że zna się na niej bardzo dobrze lub dobrze. Aż 91 procent polskich użytkowników komputerów przyznało, że nigdy nie słyszało o tej technologii, zna ją tylko z nazwy lub wie mało na jej temat.

Zaskakujący może wydać się fakt, iż korzystanie z usług cloud computingu jest najwyższe w Grecji i Rumunii - kształtuje się na poziomie 39 procent, znacznie powyżej średniej europejskiej i światowej. Dla porównania, użytkownicy komputerów z bardziej rozwiniętych europejskich rynków korzystają z usług cloud computingu w mniejszym zakresie, przykładowo Niemcy - 17 procent, Belgia - 18 procent i Francja - 19 procent. Ten kontrast jest odzwierciedleniem szerszego światowego trendu jaki jest widoczny w badaniu - rynki rozwijające się korzystają z usług opartych na technologii cloud computingu w szerszym zakresie niż rynki dojrzałe.

W Unii Europejskiej 86 procent użytkowników technologii cloud computingu twierdzi, że korzysta z aplikacji w chmurze do użytku osobistego, głównie darmowych. Tylko 29 procent, nieznacznie mniej niż średnia światowa wynosząca 33 procent, przyznaje że korzysta z chmury w celach biznesowych. Do najczęściej używanych w chmurze aplikacji należą: email (79 procent), edycja tekstu online (36 procent) oraz przechowywanie zdjęć i gry online (35 procent).

Jesienią Komisja Europejska opublikuje strategię dotyczącą technologii cloud computingu w Unii Europejskiej (Cloud Computing Strategy). Będzie to pierwszy krok w kierunku pobudzenia rozwoju technologii cloud computingu na jednolitym rynku. BSA zachęca polityków do wypracowania szerszego, ogólnoświatowego stanowiska w sprawie polityki dotyczącej cloud computingu aby zapewnić europejskim użytkownikom i dostawcom tej technologii możliwość korzystania z niej w pełnym zakresie.
Dla rozwoju technologii cloud computingu kluczowy jest efekt skali — mówi Holleyman. — Aby czerpać pełne korzyści Europa potrzebuje spójnego jednolitego rynku cyfrowego, który byłby zintegrowany globalnie, aby zapewnić użytkownikom komputerów w Unii Europejskiej wolny wybór wśród najlepszych usług oferowanych w chmurze, a europejskim dostawcom technologii cloud computingu możliwość skorzystania z rozwoju tej technologii na najszybciej rozwijających się na świecie wschodzących rynkach poza Europą.
Źródło: Business Software Alliance

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top