Firma nie idzie na urlop

Każda pora roku ma swoją specyfikę, mogącą powodować pewne zaburzenia w prowadzeniu biznesu. Wiele firm korzysta więc ze wsparcia systemów informatycznych, które swoimi analizami, raportami czy prognozami pozwalają płynnie realizować określoną strategię przez cały rok.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
W służbie człowiekowi

Lato jest okresem wzmożonych wyjazdów urlopowych, które mogą wpływać na organizację pracy w niektórych przedsiębiorstwach. Ma to związek nie tylko ze zmianami w grafiku personelu, lecz także z możliwymi utrudnieniami w kontaktach z kontrahentami czy klientami. Firmy, których działalność nie ma ściśle sezonowego charakteru, powinny utrzymywać względnie stały poziom wydajności wszystkich działów przez cały rok. Oczywiście w niektórych branżach występują momenty mniej lub bardziej wzmożonego „ruchu”. Narzędzia kontrolujące prawidłowość oraz skuteczność procesów przebiegających w podmiotach gospodarczych pozwalają podejmować trafne decyzje menedżerskie w oparciu o precyzyjne informacje na temat stanu i możliwości poszczególnych jednostek. Ułatwiając przepływ danych pomiędzy różnymi komórkami, przyczyniają się do tworzenia jednolitej, sprawnie funkcjonującej organizacji. Muszą być jednocześnie dopasowane do jej specyfiki, a często również charakteru branży, w której działa.

Ale nie za człowieka
Jednym z podstawowych narzędzi wspierających zarządzanie wydajnością przedsiębiorstw jest rozwiązanie klasy CPM - IBM Cognos 8 BI – wskazuje Marek Madej z firmy IMS, dostarczającej przedsiębiorcom systemy informatyczne wdrażane zgodnie z profilem ich działalności – Oferuje ono pełną gamę funkcji inteligentnej analizy informacji biznesowej interaktywnie połączonej z procesami planowania, prognozowania i konsolidacji (BI). Wiedza niezbędna do podejmowania kluczowych decyzji powinna trafiać do odpowiednich decydentów w firmie za pomocą raportów, analiz, kokpitów menedżerskich czy kart wyników. Tak działa wiele systemów, ale menadżerowi zależy przede wszystkim na tym, aby precyzyjnie i w przemyślany sposób informacje opracowane przez CPM, umożliwiały bardziej trafne plany i budżety, lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, a także długofalowe planowanie i prognozowanie, przynoszące lepszą sprawność oraz wydajność całej organizacji. W osiąganiu tego celu pomocna jest m.in. procedura alertowania oraz zarządzania zdarzeniami przeszłymi i przyszłymi, która zapewnia kontrolowalny, bezpieczny przebieg różnorodnych procesów biznesowych. Kompleksowe wykorzystanie wszelkich informacji związanych z wielotorowymi działaniami firmy to sposób na skuteczne zarządzanie, które musi się przełożyć na wyższą stopę zwrotu z tak rozumianej inwestycji. Administrowanie systemem usprawniającym przepływ i analizę informacji powinno być przy tym przejrzyste, nie generując zbyt wysokich, dodatkowych kosztów posiadania (TCO).
Finalnie chodzi też tu o rolę i wygodę menadżera, który korzystając z funkcjonalności systemu klasy CPM, a następnie podejmując określone decyzje i działania, jest w stanie wziąć za nie pełną odpowiedzialność.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top