Marka Comarch zastąpiła niemiecki SoftM

COMARCH - systemy ERP, MRP, ERP, CRM, Business IntelligenceWalne zgromadzenie SoftM 2010 zatwierdziło nową nazwę - Comarch Software und Beratung AG. Ta zmiana to ostatnia część procesu integracji niemieckiej spółki z Grupą Comarch.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
W czasie dorocznego walnego zgromadzenia SoftM Software und Beratung AG, które odbyło się w Monachium, zarząd spółki zdefiniował strategię na przyszłość. Zakłada ona, że firma skoncentruje się na kompleksowej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka planuje także zainwestowanie znacznych środków finansowych w rozwój produktów oraz w rozbudowę sieci sprzedaży bezpośredniej i pośredniej, aby rozszerzyć swój udziału w rynku. Walne zgromadzenie zatwierdziło również decyzję o zmianie nazwy firmy na Comarch Software und Beratung AG. Konsekwencją tego będzie większy nacisk położony na brand Comarch.

Zatwierdzenie zmiany nazwy z SoftM Software und Beratung AG na Comarch Software und Beratung AG przez walne zgromadzenie jest częścią procesu integracji niemieckiej spółki z Grupą Comarch, która w listopadzie 2008 roku stała się większościowym udziałowcem przedsiębiorstwa. Nazwy produktów i spółek zależnych zostały przemianowane w 2009 roku. Obecna decyzja zakończyła proces integracji z marką Comarch.

Ralf Gärtner, dyrektor sprzedaży i marketingu, wskazuje na korzyści płynące ze zmiany nazwy: - Wszystkie wartości stworzone w SoftM w ciągu trzydziestu lat , które można zamknąć w sentencji „Oprogramowanie i rozwiązania IT dostosowane do potrzeb małych oraz średnich przedsiębiorstw”, zostaną połączone z międzynarodową marką Comarch. Pozwoli to poprawić naszą konkurencyjność, jak również będziemy mogli korzystać ze znacznych inwestycji Grupy Comarch w branding korporacyjny.
Podczas trwania walnego zgromadzenia wiceprezes Comarch oraz prezes SoftM - Piotr Piątosa wyjaśnił strategię firmy dotyczącą portfolio.
Spółka oferuje produkty i usługi w trzech segmentach biznesowych: ERP, finanse oraz integracja systemów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kompleksowa paleta zawiera produkty i usługi od ERP, księgowości, analiz biznesowych, zarządzania dokumentami oraz rozwiązań EDI, poprzez infrastrukturę IT, hosting i produkty SaaS. Trzynaście lokalizacji daje nam silną pozycję na rynku niemieckojęzycznym. Rozbudowana sieć sprzedaży i usług oraz poszerzenie sieci naszych partnerów handlowych umożliwi zwiększenie udziału w rynku - mówi Piątosa.
Po zaprezentowaniu sprawozdań finansowych spółki za 2009 r., relacji z działań i wyników w tym trudnym okresie, dyrektor finansowy SoftM Ludwig Ametsbichler zwrócił uwagę na wysoki poziom dokonanych inwestycji, zwłaszcza w rozwój oprogramowania. Całkowity koszt na ten cel wyniósł 9,7 mln euro w 2009 r., odpowiada to 25 proc. rocznych dochodów firmy. Dyrektor finansowy podkreślił znaczenie projektów badawczo rozwojowych oprogramowania klasy ERP II opartego na Java - Comarch Semiramis. Prace zespołów projektowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii były wspierane przez działania polskich informatyków z Comarch. Czołowymi produktami spółki są Coamrch Semiramis, Comarch SoftM Suite oraz InfoStore.

Walne zgromadzenie powołało również radę nadzorczą. Ponownie wybrani zostali obecni członkowi zarządu: Janusz Filipiak i Konrad Tarański. Do nowej rady nadzorczej powołano także dr Hansa Zangl’a. Przewodniczący rady nadzorczej dr Hannes Merten nie ubiegał się o reelekcję.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top