Wyższa Szkoła Bankowa w programie edukacyjnym firmy Epicor

 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu dołączyła do programu edukacyjnego firmy Epicor, będącego dostawcą rozwiązań z zakresu oprogramowania biznesowego dla średnich przedsiębiorstw. Program opracowany i koordynowany wspólnie z firmą L-Systems, prowadzony jest z powodzeniem na uczelniach wyższych w całej Polsce od marca 2007 roku.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Obecnie objęte są nim Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (dawna Akademia Ekonomiczna), Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, będąca jednocześnie największą uczelnią prywatną w Polsce Północnej.

Program będzie prowadzony w nadchodzącym roku akademickim na nowo powstającym Wydziale Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej, będącej jednocześnie pierwszą uczelnią we Wrocławiu, która do niego przystąpiła. Na uczelni studiuje ogółem ponad 8 tysięcy studentów. Wyższa Szkoła Bankowa finansuje stworzenie nowego wydziału wraz z programem edukacyjnym Epicor dzięki funduszom unijnym pozyskanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w ramach złożonego przez uczelnię projektu „W przyjaznych warunkach przygotowujemy studentów do zawodowych karier.” Dzięki pozyskanym środkom na trzyletnich studiach licencjackich Wydziału Logistycznego będzie mogło studiować nieodpłatnie 450 studentów korzystając z nowoczesnego oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – iScala.

Celem programu jest przekazanie studentom całościowej, zintegrowanej wiedzy praktycznej dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz aktywne kształcenie w zakresie efektywnego planowania i konfigurowania wszystkich procesów zachodzących w firmie. Program obejmuje takie przedmioty jak m.in. systemy informatyczne zarządzania i systemy zintegrowane. Pakiet edukacyjny Epicor będzie wspierał nauczanie w laboratoriach logistycznych nowo uruchamianego wydziału. Po zaliczeniu wszystkich zajęć studenci nie tylko zdobędą szczegółową wiedzę teoretyczną, lecz - co najważniejsze - zyskają praktyczne zrozumienie procesów zachodzących w firmie, co podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy.

Wciąż rozwijamy i urozmaicamy program edukacyjny Epicor. Przystępuje do niego coraz więcej uczelni wyższych widząc jego atrakcyjność i użyteczność. W ubiegłym roku dodaliśmy nowe elementy w sferze organizacyjnej i merytorycznej - wprowadziliśmy szkolenia certyfikowane dla trenerów edukacyjnych iScala. Przeszkoleniem trenerów iScala zajmuje się L-Systems. Trenerzy, którzy otrzymali certyfikat są uprawnieni do wystawienia studentom dyplomów ukończenia kursu iScala realizowanego według teorii organizacji MRP II. W tym roku pragnąc jeszcze bardziej uatrakcyjnić program i ułatwić proces dydaktyczny przygotowaliśmy wraz z Wyższą Szkołą Logistyki autorski skrypt do nauczania przedsiębiorstwa procesowego na przykładzie iScala. Skrypt składa się z części teoretycznej oraz ćwiczeń wraz ze szczegółowymi instrukcjami. Ponadto w ramach pakietu edukacyjnego studenci będą mieli okazję poznać nie tylko specyfikę przedsiębiorstwa produkcyjnego, lecz także usługowego i handlowego. – powiedział Robert Pawlak, Koordynator Programu z L-Systems.

Dzięki pozyskanym przez nas środkom z POKL, w ramach studiów licencjackich na Wydziale Logistycznym będzie mogło kształcić się nieodpłatnie 450 studentów: 150 na studiach dziennych i 300 na zaocznych. Studenci będą mieli do zaliczenia cykl wykładów i ćwiczeń oraz będą mogli korzystać z platformy e-learningowej. Na potrzeby kierunku logistycznego została stworzona odrębna pracownia IT, w której będzie wykorzystywane oprogramowanie iScala. Mamy zamiar aktywnie przyczynić się do poprawy sytuacji zawodowej absolwentów uczelni wyższych, którzy często po skończeniu studiów dysponują imponującą - lecz słabo popartą praktyką - wiedzą teoretyczną. Pragniemy, aby po skończeniu kierunku logistycznego na rynek trafili specjaliści gotowi do pracy w przedsiębiorstwach, którzy zostali wyszkoleni na jednym z najnowocześniejszych systemów ERP – powiedział Piotr Spychała, Dyrektor Generalny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Źródło: www.epicor.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top