BONAIRSeminarium „From Front to BackOffice” dedykowane towarzystwom funduszy

22 października 2013 r., Warszawa, Siedziba firmy Microsoft
 
 
22 października br. o godz. 10.00 w siedzibie firmy Microsoft odbędzie się bezpłatne seminarium, podczas którego firma Bonair SA przedstawi sposoby obniżenia kosztów i poziomu ryzyka związanego z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym i wyceną wartości jednostki uczestnictwa funduszy dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań IT. Spotkanie dedykowane jest towarzystwom funduszy oraz obecnym i potencjalnym klientom firmy.

Podczas spotkania przedstawiciele firmy Bonair SA zaprezentują m.in. modele współpracy Front i BackOffice (od zarządzania portfelem po księgowość funduszy), przebieg kluczowych etapów procesu dziennego (wyceny portfela, zlecenia itd.), a także kompleksową analizę inwestycji w jednym miejscu oraz przykładowe case studies ze zrealizowanych projektów w obszarze funduszy.
Nasze rozwiązania informatyczne wspierają obsługę ponad 60% rynku funduszy inwestycyjnych, co w przeliczeniu na konkretne liczby stanowi ponad 400 funduszy inwestycyjnych, 5 emerytalnych oraz kilkanaście ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i kilkadziesiąt portfeli na rzecz spółek typu Asset Management - mówi Piotr Puszcz, Dyrektor Działu Oprogramowania dla Rynków Kapitałowych, Bonair SA. – Podczas spotkania chcemy pokazać, jak wiele korzyści niesie ze sobą korzystanie z narzędzi IT do zarządzania, wyceny i kontroli ryzyka portfeli funduszy – dodaje Piotr Puszcz.
W trakcie seminarium przedstawiciele firmy Bonair zaprezentują możliwości systemów informatycznych dedykowanych funduszom: AMS (ang. Asset Management System) do zarządzania portfelem inwestycyjnym, AVS (ang. Asset Valuation System) do zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa wyceny aktywów funduszy oraz MultiMetrics jako narzędzie Business Intelligence do analizy i raportowania funduszy.
Z naszego doświadczenia wynika, że inwestycja w rozwiązania informatyczne umożliwia towarzystwom funduszy znaczącą redukcję kosztów działalności operacyjnej. W aktualnej sytuacji gospodarczej wiele instytucji koncentruje się na optymalizacji procesów poprzez obniżenie pracochłonności ich obsługi, automatyzację wybranych działań i skrócenie czasu ich realizacji – komentuje Robert Tymiński, Dyrektor ds. Projektowania Rozwiązań, Bonair SA.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.bonair.com.pl/pl/aktualnosci,a-140.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top