comarchGłównym celem wdrożenia Comarch ECM była strukturyzacja całego procesu obsługi zobowiązań przy jednoczesnym zapewnieniu pożądanej automatyzacji i przyjazności wobec użytkownika. Co więcej, Technicolor wymagał solidnych pracy procesów workflow, które byłyby dokładnym odzwierciedleniem procesów biznesowych, a żeby obejść się bez zbędnych e-maili i rozmów telefonicznych, trzeba było poprawić to i owo.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Technicolor – światowy lider w sektorze mediów i rozrywki – zajmuje czołowe miejsce wśród innowacji cyfrowych. Działalność firmy opiera się na trzech segmentach operacyjnych, poświęconych odpowiednio technologii, usługom rozrywkowym, oraz domowi w sieci („Connected Home”). Firma już od stu lat czynnie przyczynia do rozwoju technologii i usług video. Technicolor zajmuje na świecie pozycję lidera w zakresie rozwoju technologii i dostarczania usług i rozwiązań obejmujących produkcję cyfrową, post produkcję oraz dystrybucję szerokiemu gronu twórców, operatorom Pay-TV oraz dostawcom usług sieciowych. Aby sprostać rzeczywistym problemom i wyzwaniom branżowym w działających przedsiębiorstwach, Grupa tworzy szereg odpowiednich innowacji.

WYZWANIA BIZNESOWE

Olbrzymia skala międzynarodowych operacji prowadzonych przez Technicolor stworzyła konieczność zarządzania P2P. Konieczna była optymalizacja następujących zadań:
 • Automatyczna rejestracja napływających dokumentów finansowych,
 • Śledzenie procesów,
 • Sprawozdawczość i pomiar kluczowych wskaźników efektywności KPI,
 • Integracja z rozwiązaniami ERP,
 • Dostosowanie pracy workflow do procesów biznesowych,
 • Elastyczność workflow.
Głównym celem wdrożenia Comarch ECM była strukturyzacja całego procesu obsługi zobowiązań przy jednoczesnym zapewnieniu pożądanej automatyzacji i przyjazności wobec użytkownika. Co więcej, Technicolor wymagał solidnych pracy procesów workflow, które byłyby dokładnym odzwierciedleniem procesów biznesowych, a żeby obejść się bez zbędnych e-maili i rozmów telefonicznych, trzeba było poprawić to i owo.

ROZWIĄZANIE

Oferowane przez Comarch rozwiązanie Accounts Payable pozwoliło firmie na przekształcenie, usprawnienie i automatyzację procesów przetwarzania dokumentów finansowych. Wdrożeniu towarzyszyła również integracja globalnych procesów obsługi zobowiązań. Zadaniem Comarchu była zatem ścisła współpraca z firmą i opracowanie odpowiednio kompleksowego i elastycznego rozwiązania. Aby sprostać oczekiwaniom klienta, Comarch zastosował własny, prawnie zastrzeżony produkt SaaS i zapewnił kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i rozwoju na całym etapie wdrożenia projektu.

Rozwiązanie Comarch ECM Accounts Payable umożliwia lub usprawnia następujące procesy:
 • Gromadzenie faktur ze wszystkich kanałów komunikacji (dokumenty papierowe, e-maile, pliki PDF, kanał EDI),
 • Automatyczne zbieranie danych (OCR) oraz ich walidacja,
 • Workflow przypisania kosztów,
 • Weryfikacja i akceptacja,
 • Archiwizacja faktur w elektronicznym repozytorium,
 • Dwukierunkowa synchronizacja danych z 6 systemami planowania zasobów (ERP).
PROCES WDROŻENIA

Główne czynniki, które zadecydowały o wyborze Comarchu spośród zgłoszonych ofert to zdaniem firmy Technicolor elastyczność oferowanego rozwiązania i liczne referencje wystawione przez dotychczasowych klientów. Opracowanie i wdrożenie globalnego rozwiązania, które początkowo zastosowano w dwóch przedsiębiorstwach, zajęło mniej niż 5 miesięcy. Po trzech kolejnych system z powodzeniem wdrożono we wszystkich 34 podmiotach. Cały projekt zajął 10 miesięcy.

Projekt stanowił szczególne wyzwanie ze względu na złożoną strukturę i globalny charakter firm w obrębie grupy. Dzięki elastyczności rozwiązania Comarch ECM możliwa stała się ich integracja w ciągu zaledwie dwóch dni roboczych.

KORZYŚCI

Po udanym wdrożeniu systemu, firma Technicolor osiągnęła kluczowe cele wyznaczone na początku projektu. Użytkownicy rozwiązania Comarch ECM w Grupie Technicolor korzystają obecnie z szeregu funkcjonalności, z których najważniejsze to:
 • Wysoki stopień automatyzacji,
 • Elastyczność workflow,
 • Możliwość integracji,
 • Użyteczność systemu,
 • Jednorazowe logowanie,
 • Model Saas.
Comarch ECM to dla firmy Technicolor i jej pracowników (użytkowników końcowych) nie tylko rozwiązanie wydajne i wygodne w obsłudze; ma ono także wpływ na ich wyniki biznesowe. Według danych dostarczonych przez Technicolor współpraca z Comarchem zaowocowała szeregiem korzyści, w tym: •
 • Poprawą jakości procesów,
 • Skróceniem procesu zatwierdzania faktur (AP),
 • Usprawnieniem procesów i umożliwieniem ich audytu,
 • Zgromadzeniem wszystkich faktur w jednym miejscu,
 • Funkcją samoobsługi: wszyscy użytkownicy mają dostęp do statusu faktur w ramach narzędzia Comarch ECM,
 • Poprawą relacji z dostawcami.
Zanim wdrożyliśmy rozwiązanie Comarch ECM, rejestracja i przetwarzanie dokumentów wymagały dużych nakładów czasu i żmudnej pracy. Przypisanie i akceptacja kosztów odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskutek czego trudno było śledzić procesy i zrządzać ich statusem. Brak integracji z systemem ERP oznaczał, że dane z zatwierdzonych faktur trzeba było rejestrować ręcznie, a to negatywnie wpływało na ich dokładność. Po zakończeniu projektu Comarch ECM dysponujemy kompleksowym rozwiązaniem, które pozwala przetwarzać dokumenty w sposób szybki i niezwykle elastyczny. Jako firma skupiona na technologii umiemy docenić prawdziwy profesjonalizm w dziedzinie IT. Comarch jest bez dwóch zdań godny polecenia – mówi Olivier Labelle z Technicolor
Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top